Category Archives: Chương Trình Phát Thanh

Tiếng Dân Việt # 36 – Trung cộng có đáng sợ hay không?

Tiếng Dân Việt # 36 Hôi luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài: Trung cộng có đáng sợ hay không? Thời lượng 28’ Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 35 – Dã tâm của Việt cộng và Tàu cộng qua khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Tiếng Dân Việt # 35. Hôi luận: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài: Dã tâm của Việt cộng và Tàu cộng qua khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 34 – Tương Lai Việt Nam Với Tiến Trình Toàn Cầu Hóa

Hội luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài. Tương Lai Việt Nam Với Tiến Trình Toàn Cầu Hóa

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 33 – Chúng Ta Có Còn Nhận Mình Là Người Việt Hay Không?

Hôi luận: Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài: Chúng Ta Có Còn Nhận Mình Là Người Việt Hay Không?

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 32 Tiến sĩ Nguyễn Võ Long và Phong Trào Việt Hưng

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TDV#31 – VIETNAM WAR&Tựa đề cuốn sách bóp méo lịch sử ” NỘi CHIẾN VN. Ai thắng Ai?

NÓNG: Hội luận: VIETNAM WAR: Cuộc xâm lăng của cộng sản Bắc Việt &Tưa đề cuốn sách bóp méo lịch sử ” NỘi CHIẾN VN. Ai thắng Ai?” Với sự tham dự của: 1- Tiến sĩ Mai Thanh Truyết . … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TDV#30 – Phó tế “không tên”-Chủ tịch cộng đồng bất xứng

Tiếng Dân Việt # 30: Hội luận giữa Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu về hai nhân vật đang gây tranh cãi tại hai tiểu bang: 1- Thầy Phó tế ” không tên” tại Oregon. 2- … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment