Category Archives: Chương Trình Phát Thanh

TIẾNG DÂN VIỆT # 46 -Tháng 4 Quốc Hận 1975 – Tháng 4 Oan Khiên 2018

TIẾNG DÂN VIỆT # 46 Tháng 4 Quốc Hận 1975 – Tháng 4 Oan Khiên 2018 Giáo sư Ngô Quốc Sĩ Tiến sĩ Mai Thanh Truyết BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 45 – Những Tên Côn Đồ Xét Xử Người Công Chính

Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 44 – Tầu Cộng Đã “Mua Lại” Hoàng Sa 200 Tỉ Mỹ Kim?

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 43 Trí Thức Việt Nam Có Hèn Không?

TIẾNG DÂN VIỆT # 43 Trí Thức Việt Nam Có Hèn Không? Hội luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết; Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 42- Người Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam “Đi Hay Ở Lại”

TIẾNG DÂN VIỆT#42- Người Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam “Đi Hay Ở Lại” Hội luận: Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 41 Cuộc Đấu Tranh Hôm Nay Sẽ về Đâu?

TIẾNG DÂN VIỆT # 41 – Cuộc Đấu Tranh Hôm Nay Sẽ Về Đâu? Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 40 – Máu Người Dân Huế Tiếp Tục Đổ Sau 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân

TIẾNG DÂN VIỆT # 40 Hội luận: Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu Đề tài: MÁU NGƯỜI DÂN HUẾ TIẾP TỤC ĐỔ SAU 50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN 1/ Bùi Tín Không Thể Chạy Tội Cho Hồ Chí … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment