Category Archives: Chương Trình Phát Thanh

TDV#31 – VIETNAM WAR&Tựa đề cuốn sách bóp méo lịch sử ” NỘi CHIẾN VN. Ai thắng Ai?

NÓNG: Hội luận: VIETNAM WAR: Cuộc xâm lăng của cộng sản Bắc Việt &Tưa đề cuốn sách bóp méo lịch sử ” NỘi CHIẾN VN. Ai thắng Ai?” Với sự tham dự của: 1- Tiến sĩ Mai Thanh Truyết . … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TDV#30 – Phó tế “không tên”-Chủ tịch cộng đồng bất xứng

Tiếng Dân Việt # 30: Hội luận giữa Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu về hai nhân vật đang gây tranh cãi tại hai tiểu bang: 1- Thầy Phó tế ” không tên” tại Oregon. 2- … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TDV#29 – Lời giảng của Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong – Lời tuyên bố bỏ đảng của Gs Tương Lai.

You Tube

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TDV#28- Âm Mưu Xoá Bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng của BCH.CĐVN Vùng Hoa Thịnh Đốn

Tham Dự: Ông Đỗ Văn Phúc , Chủ tịch HĐCH/CĐNVQGHK Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 27 – Việt cộng muốn gì khi đổi giọng hoà hoãn?

  Hội luận giữa BĐQ Đoàn Trọng Hiếu và Giáo sĩ Huỳnh Quốc bình. Đề tài: 1/ Âm mưu thay đổi Hiến Chương của BCH/ Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. 2/ Khi Việt cộng đổi giọng gọi Quân đội Sài … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 26 – Số Phận Của Một Chế Độ Côn Đồ

Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết – Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu. Chương trình được thực hiện ngày 06-8-2017. You Tube Facebook

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 25 – Thái độ thờ ơ vô cảm hôm nay.

Hội luận giữa Nhà văn Hải Triều, Giá sĩ Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu. Chương trình Tiếng Dân Việt #25 thực hiện ngày 12-7-2017. You Tube   Facebook

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment