Daily Archives: September 13, 2018

TIẾNG DÂN VIỆT # 60 – Những Bước Cuối Cùng Của CSVN Để Sát Nhập Việt Nam Vào Trung Cộng Năm 2020

Hội luận: Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment