MẸ CHA CHÚNG MÀY

ý
MẸ CHA CHÚNG MÀY

Mẹ cha cái lưỡi bò điên
Mày liếm một phát, hết liền”biển Đông”
“Hoàng sa”, là đất nhà ông
Cớ sao lại có Tổ Tông chúng mày
“Đống Đa” gò xác đây này
Tổ Tiên mày đấy, sang đây mà thờ
“Quang Trung” sừng sững đứng chờ
“Sầm Nghi”nằm đó bao giờ biết không
Mười mấy đống xác chất chồng
“Sỹ Nghị” thoát chết trên sông”Nhị Hà”
Vài trăm năm trước đâu xa
“Thăng Long”vùi xác Ông-Cha chúng mày
Còn đang ám khí đây này
Không sang mà cúng, có ngày diệt vong
Tiên sư cái mắt không tròng
Cái mồm thơn thớt mà lòng thối tha
Kéo quân xâm lấn”Hoàng Sa”
Mày xây, mày đắp mả Cha mày à
Ngư dân mày cũng không tha
Giàn khoan lớn bé kéo ra kéo vào
Trên thềm lục địa nhà tao
Mày khoan, mày hút, mày gào, mày la
Khôn hồn mày xéo ngay nha
“Hoàng Sa” lại hoá “Đống Đa” có ngày
Mẹ cha lũ cướp chúng mày
Theo chân Tiên Tổ có ngày tan thây

Advertisements
This entry was posted in Thơ Nhạc Đấu Tranh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s