Monthly Archives: May 2018

TIẾNG DÂN VIỆT # 49 – CÔN ĐỒ ĐỎ VÀ XÃ HỘI ĐEN

Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 48 – Việt Cộng Trùng Tu Mộ Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa? Bày Trò Mèo Khóc Chuột Nhằm Mục Đích Gì?

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết & BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Ông Nguyễn Đạc Thành, sáng lập viên Sáng hội VAF cho biết dự án trùng tu nghĩa trang Biên Hòa cũng như cải táng hài cốt tù cải tạo hiện … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 47 – “Thú Tính” Là “Đảng Tính” Của Người Cộng Sản

Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Trước khi được giáo dục về “Đảng tính”, người cộng sản phải được giáo dục về “Thú tính” Không tàn ác bất nhân không phải là Cộng sản Bọn dã … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment