Monthly Archives: April 2018

TIẾNG DÂN VIỆT # 46 -Tháng 4 Quốc Hận 1975 – Tháng 4 Oan Khiên 2018

TIẾNG DÂN VIỆT # 46 Tháng 4 Quốc Hận 1975 – Tháng 4 Oan Khiên 2018 Giáo sư Ngô Quốc Sĩ Tiến sĩ Mai Thanh Truyết BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 45 – Những Tên Côn Đồ Xét Xử Người Công Chính

Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment