Monthly Archives: March 2018

TIẾNG DÂN VIỆT # 44 – Tầu Cộng Đã “Mua Lại” Hoàng Sa 200 Tỉ Mỹ Kim?

Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

“Viet nam tôi đây”

Xin chuyển tơi bà con bài viết mang tên “Viet nam tôi đây”, giới thiệu dòng thơ của một người trẻ trong nước:VIỆT NAM TÔI ĐÂY TỦI NHỤC VÀ THƯƠNG ĐAU Ngô Quốc Sĩ Hiện thực bi đát của đất … Continue reading

Posted in Bình Luận, Tản Mạn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 43 Trí Thức Việt Nam Có Hèn Không?

TIẾNG DÂN VIỆT # 43 Trí Thức Việt Nam Có Hèn Không? Hội luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết; Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tẩy chay, vũ khí của chúng ta

Huy Phương Ở Hoa Kỳ, chúng ta chỉ có một cộng đồng tị nạn người Việt ở hải ngoại, không có quân đội, không có chính phủ, không có ngân khoản khổng lồ trong ngân hàng, nhưng thật sự là … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment

Một Thế Hệ …Vứt Đi!!

Nguyễn Thuỷ Tiên Bạn của tôi ạ, bạn hỏi tôi đang nghĩ gì trong đầu ư? Tôi cũng như bạn vậy. Tôi không hiểu các bạn nghĩ gì trong đầu. Các bạn không thấy một ngày của các bạn trôi … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 42- Người Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam “Đi Hay Ở Lại”

TIẾNG DÂN VIỆT#42- Người Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam “Đi Hay Ở Lại” Hội luận: Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 41 Cuộc Đấu Tranh Hôm Nay Sẽ về Đâu?

TIẾNG DÂN VIỆT # 41 – Cuộc Đấu Tranh Hôm Nay Sẽ Về Đâu? Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment