Tiếng Dân Việt # 40 – Máu Người Dân Huế Tiếp Tục Đổ Sau 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân

TIẾNG DÂN VIỆT # 40 Hội luận: Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu Đề tài: MÁU NGƯỜI DÂN HUẾ TIẾP TỤC ĐỔ SAU 50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN 1/ Bùi Tín Không Thể Chạy Tội Cho Hồ Chí Minh Và Cho Bọn Cộng Sản Việt Nam 2/ Hoàng Phủ Ngọc Tường Không Thể Chạy Tội Cho Mình Và Cho Bọn Cộng Sản Việt Nam 3/ MÁU NGƯỜI DÂN VIỆT CHỈ NGỪNG ĐỔ KHI KHÔNG CÒN VIỆT CỘNG TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

Advertisements
This entry was posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s