Daily Archives: February 8, 2018

Tiếng Dân Việt # 39 – Chống Tàu Bắt Đầu Từ Quyết Tâm Giải Thể CSVN

TIẾNG DÂN VIỆT # 39 Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và ông Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài : Chống Tàu Bắt Đầu Từ Quyết Tâm Giải Thể CSVN. Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment