Tiếng Dân Việt # 38 – Giới Hạn Của Lòng Tự Hào Dân Tộc.

TIẾNG DÂN VIỆT # 38
GIỚI HẠN CỦA LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC

Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu.
NẾU CHỈ BIẾT TỰ HÀO DÂN TỘC VỀ MỘT THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC MÀ KHÔNG BIẾT PHẪN NỘ TRƯỚC NHỮNG CÁI ÁC, TRƯỚC NHỮNG ĐÀN ÁP BẤT CÔNG DO CỘNG SẢN VIỆT NAM GÂY RA, TRƯỚC SỰ HÈN NHÁT CỦA CSVN ĐỐI VỚI SỰ XÂM LĂNG CỦA TÀU CỘNG THÌ CHÚNG TA CHỈ LÀ MỘT LOẠI MƯỜI PHẦN THÚ MỘT PHẦN NGƯỜI

Advertisements
This entry was posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s