Monthly Archives: February 2018

Tiếng Dân Việt # 40 – Máu Người Dân Huế Tiếp Tục Đổ Sau 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân

TIẾNG DÂN VIỆT # 40 Hội luận: Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu Đề tài: MÁU NGƯỜI DÂN HUẾ TIẾP TỤC ĐỔ SAU 50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN 1/ Bùi Tín Không Thể Chạy Tội Cho Hồ Chí … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 39 – Chống Tàu Bắt Đầu Từ Quyết Tâm Giải Thể CSVN

TIẾNG DÂN VIỆT # 39 Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và ông Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài : Chống Tàu Bắt Đầu Từ Quyết Tâm Giải Thể CSVN.

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 38 – Giới Hạn Của Lòng Tự Hào Dân Tộc.

TIẾNG DÂN VIỆT # 38 GIỚI HẠN CỦA LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu. NẾU CHỈ BIẾT TỰ HÀO DÂN TỘC VỀ MỘT … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment