Tiếng Dân Việt # 34 – Tương Lai Việt Nam Với Tiến Trình Toàn Cầu Hóa

Hội luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu.

Đề tài. Tương Lai Việt Nam Với Tiến Trình Toàn Cầu Hóa

Advertisements
This entry was posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s