Monthly Archives: December 2017

Tiếng Dân Việt # 36 – Trung cộng có đáng sợ hay không?

Tiếng Dân Việt # 36 Hôi luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài: Trung cộng có đáng sợ hay không? Thời lượng 28’ Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 35 – Dã tâm của Việt cộng và Tàu cộng qua khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Tiếng Dân Việt # 35. Hôi luận: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài: Dã tâm của Việt cộng và Tàu cộng qua khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 34 – Tương Lai Việt Nam Với Tiến Trình Toàn Cầu Hóa

Hội luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài. Tương Lai Việt Nam Với Tiến Trình Toàn Cầu Hóa

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Bauxite Tân Rai – Nhân Cơ Hiện Đi Về Đâu?

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết Kể từ đầu năm 2009, câu chuyện Bauxite bắt đầu nở rộ từ trong nước và ra hải ngoại. Dự án khai thác quặng bauxite do chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký sắc lịnh … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment