Daily Archives: October 3, 2017

Đừng Nhẫn Tâm Bóp Méo Lịch Sử

         Ngô Quốc Sĩ Cuộc chiến tranh Việt Nam được cộng sản giàn dựng sau khi Hiệp Định Geneva ký kết năm 1954, chia đôi Việt  Nam thành 2 miền Nam Bắc. Miền Bắc do cộng sản cai trị với … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment