Monthly Archives: September 2017

Theo Mỹ mất đảng – theo Tàu mất Nước

TS.Mai Thanh Truyết – Việt Nam là một nước nhỏ và bị kẹp giữa hai thế lực quốc tế là Tàu và Mỹ. Ngày nay, Việt Nam còn đối diện với chủ nghĩa bành trướng TC đang thực thi “giấc … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment

Lối thoát nào cho Việt Nam?

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment

Thành Quả Giáo Dục Xã Hội Chủ Nghĩa

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết Lời người viết: Bài viết thể hiện hồi ức những ngày ngay sau 30-4-1975. Sau hơn 42 năm qua, những người thuộc lữ đoàn 30-4 lần lượt “phản quốc” chạy sang Mỹ, Pháp, Canada…Một số … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment

TDV#30 – Phó tế “không tên”-Chủ tịch cộng đồng bất xứng

Tiếng Dân Việt # 30: Hội luận giữa Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu về hai nhân vật đang gây tranh cãi tại hai tiểu bang: 1- Thầy Phó tế ” không tên” tại Oregon. 2- … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Nước Mắt Trước Cơn Mưa

Nước Mắt Trước Cơn Mưa, nguyên tác Anh Ngữ ‘’Tears Before The Rain’’ là một tập sử liệu về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, do Larry Engelmann, Giáo Sư Đại Học San Jose State thực hiện bằng … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment

10 Điều Không “Tử Tế” Trong Câu Chuyện Bauxite Việt Nam

maithanhtruyet1.blogspot.com Ts Mai Thanh Truyết   Câu chuyện khai thác quặng mỏ bauxite và sự hiện diện của công nhân và chuyên viên Trung cộng ở cao nguyên Trung phần Việt Nam hiện là một điểm nóng và là một … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment

Nước Thiên Đàng nào dành cho Phó tế Vũ Thành An?

  Kính thưa quý anh chị em trên các diễn đàn, những câu chuyện những bài viết về VTA đã quá nhiều, từ chuyện làm antenna trong thời gian ở tù cộng sản, đến chuyện từ thiện Teresa. Vừa mới … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | 1 Comment