Tiếng Dân Việt # 26 – Số Phận Của Một Chế Độ Côn Đồ

Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết – Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu. Chương trình được thực hiện ngày 06-8-2017.

You Tube

Facebook

Advertisements
This entry was posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s