Monthly Archives: August 2017

TDV#28- Âm Mưu Xoá Bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng của BCH.CĐVN Vùng Hoa Thịnh Đốn

Tham Dự: Ông Đỗ Văn Phúc , Chủ tịch HĐCH/CĐNVQGHK Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 27 – Việt cộng muốn gì khi đổi giọng hoà hoãn?

  Hội luận giữa BĐQ Đoàn Trọng Hiếu và Giáo sĩ Huỳnh Quốc bình. Đề tài: 1/ Âm mưu thay đổi Hiến Chương của BCH/ Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. 2/ Khi Việt cộng đổi giọng gọi Quân đội Sài … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 26 – Số Phận Của Một Chế Độ Côn Đồ

Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết – Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu. Chương trình được thực hiện ngày 06-8-2017. You Tube Facebook

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Thượng đỉnh COP21 – Rồi sao nữa? Lời hứa của Trung Cộng và Việt Nam

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết   Thượng đỉnh COP 21 vừa đi qua một khúc quanh khi TT Donald Trump quyết định rút ra khỏi những kết ước với hiệp định nầy vào tháng 4 vừa qua, mặc dù TT … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment