Monthly Archives: July 2017

Tiếng Dân Việt # 25 – Thái độ thờ ơ vô cảm hôm nay.

Hội luận giữa Nhà văn Hải Triều, Giá sĩ Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu. Chương trình Tiếng Dân Việt #25 thực hiện ngày 12-7-2017. You Tube   Facebook Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

TDV#24 – “11 chữ bạc và cái bánh vẽ Nhân Dân Làm Chủ”

Tiếng Dân Việt # 24 – Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Mục Sư Huỳnh Quốc Bình, Nhà văn Hải Triều và ông Đoàn Trọng Hiếu về đề tài ” 11 chữ bạc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước … Continue reading

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment