Monthly Archives: April 2017

Tiếng Dân Việt # 20 – Nên đối kháng hay đối thoại với CSVN

Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Nên Đối Kháng Hay Đối Thoại Với Cộng Sản Bắc Việt?

TS Mai Thanh Truyết Giữa lúc dầu sôi lữa bỏng như hiện nay, trong lúc toàn dân trong nước đang dâng trào đứng lên chống Tàu khựa, chống Thái thú biết nói tiếng Việt là Đảng CSBV, thế mà, tại … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 19 – Những kẻ vô tổ quốc.

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment