Monthly Archives: March 2017

Tiếng Dân Việt # 18 – Đảng CSVN có thể tự diễn biến thành dân chủ hay không?

Advertisements

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Đồ Không Có Tổ Quốc

Huỳnh Quốc Bình Tiêu đề bài viết này do tôi lấy từ câu truyện của người khác. Truyện kể về người bạn này mắng ông bạn kia rằng: “Mầy là đồ không có Tổ Quốc”. Tại sao có lời mắng … Continue reading

Posted in Bình Luận, Uncategorized | 1 Comment

Đảng Cộng Sản Bắc Việt có thể tự diễn biến thành dân chủ hay không?

                                        Cộng sản không thể nào sửa chữa mà                                             cần phải đào thải nó.    Boris Yeltsin Ông Thein Sein, một cựu tướng lãnh, đã nhậm chức Tổng Thống Miến Điện vào tháng 3 năm 2011, sau cuộc bầu cử … Continue reading

Posted in Bình Luận | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 17 – Chống Việt cộng cũng là chống Tàu cộng và ngược lại

Posted in Chương Trình Phát Thanh | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 16 Hiện tình quốc nội sau 3 tuần lễ tổng biểu tình

Posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt #14- Đảng CSVN là chướng ngại chính của tương lai đất nước

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quốc Sách “Chia Để Trị”của CSVN

Tất cả các tôn giáo tại Việt Nam: Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo VN thảy đều bị CSVN khống chế không ít thì nhiều. CSVN dùng chính sách Chia Để Trị các tôn … Continue reading

Posted in Bình Luận | Leave a comment