Tiếng Dân Việt#4 – Hãy tìm cách loại bỏ chế độ độc tài CSVN (phần 1)

p1.JPG

Kính mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận giữa TS Mai Thanh Truyết, GS Ngô Quốc Sĩ và Đoàn Trọng Hiếu điều hợp chương trình. Đây là một vấn đề cần phải đặt ra và cần phải có hành động thiết thực để cứu đất nước trong tình thế hiện nay.

Kính mong đồng hương, đồng bào, các cơ quan truyền thông, các trang mạng xã hội giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi chương trình hội luận này.

Advertisements
This entry was posted in Chương Trình Phát Thanh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s