Cách Mạng Bất Bạo Động áp dụng cho Việt Nam

1.jpg

Chủ trương BBĐ phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay. Sự cai trị độc tài, bất lương, bán nước của CSVN đã làm cho toàn dân VN chán ghét đến cùng cực. Thành phần dân chúng muốn lật đổ CSVN rất đông đảo, muốn áp dụng CMBBĐ phải có một lãnh tụ có khả năng kết hợp các tôn giáo, đảng phái, các tổ chức dân sự.[i] Trong đó lực lượng CSVN phản tỉnh đã hình thành, nhưng chưa tin tưởng vào một cuộc Cách Mạng vì lo sợ bị trả thù và chưa có đoàn thể nào dung nạp họ trong tinh thần Nhân Bản, Dân Tộc.

Đại đa số quần chúng Việt Nam sở dĩ chưa đồng tâm đứng lên làm một cuộc Cách Mạng Dân Tộc vì họ lo sợ những xáo trộn xã hội, dẫn đến bạo loạn, nội chiến như thời 1945-1975.[i]

Tình hình biến động năm 2017 tại Việt Nam trước áp lực của TT Hoa Kỳ  Donald J.Trump hủy bỏ hiệp Ước thương mại TPP và công kích mạnh mẽ những hoạt động của Trung Cộng trên Biển Đông[ii] đã khiến cho tập đoàn Việt Gian CS run sợ tùng ngày. Bỏi vì một khi TC sụp đổ thì tên thái thú CSVN sẽ sụp đổ theo là điều tất yếu và không có thế lực nào kềm chế nổi.

1-Các bước chuẩn bị cho CMBBĐ tại Việt Nam: Hiện nay lực lượng đối trọng với đảng CSVN còn rất yếu, các tổ chức rời rạc, nhóm đấu tranh, cá nhân đối kháng chưa có tổ chức chỉ đạo chung vì CSVN chủ trương tiêu diệt chống đối từ trong trứng nước, chúng có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức quần chúng đấu tranh theo kiểu Chiến tranh Nhân Dân do Cộng Sản Quốc Tế cầm đầu(nay Khối CSQT đã giải thể, tan rả từ khi Biến Động Đông Âu và Khối Sô Viết bị giải thể từ 1989-1991).
2-Chuyển thế: Phong trào đấu tranh (PTĐT) từ các đoàn thể đấu tranh trong nước phải được chuyển thế từ chống đối rời rạc thành những đoàn thể Xã Hội Dân Sự[iii] (XHDS) hợp pháp hoặc bất hợp pháp (không được nhà cầm quyền công nhận). Trong một diễn biến cho thấy sự phát triển của phong trào dân sự tại Việt Nam, một số nhà hoạt động dân chủ đã tập hợp lại trong phong trào có tên là ‘Diễn đàn Xã hội Dân sự’.Diễn đàn này chính thức ra đời vào lúc nửa đêm ngày thứ Hai ngày 23/9 khi bản ‘Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị’ được công bố.Tròn 130 người ký tên vào tuyên bố này đến từ các vùng miền khác nhau của đất nước và cả từ Mỹ, Pháp, Úc. Trong đó có nhiều thành phần xã hội khác nhau như trí thức, cựu quan chức, nhà văn, nhà báo, thanh niên…

Hiện nay các đoàn thể XHDS cũng đã được CSVN ngụy tạo nhiều nhóm và cài người vào các XHDS chính danh nhằm gây chia rẽ, khiến cho các XHDS khó phát triển rộng khắp.

3-Nuôi dưỡng và phát triển đoàn thể XHDS: Hoa Kỳ và các quốc gia Dân Chủ đang yễm trợ sinh hoạt các XHDS khắp thế giới. CSVN đang kêu gọi quốc tế giúp đở để phát triền, xin gia nhập TPP do đó bên ngoài CSVN phải chấp nhận các tổ chức XHDS[iv] theo lối các nước Dân Chủ. Nhưng bên trong CSVN ra sức phá hoại, chia rẽ, cài người xâm nhập vào các tổ chức XHDS[v] để các tổ chức nầy hoạt động theo kiểu CSVN mong muốn. Tức là CSVN chỉ công nhận các XHDS nhằm cải tiến xã hội cho tốt đẹp hơn, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, cải thiện sinh hoạt, xoá đói giảm nghèo. Nhưng 75 năm kể từ khi có mặt đảng CSVN (1930-2015) và 40 năm sống trong chế độ cai trị của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (1975-2015) toàn dân Việt Nam đã chán ngán những thủ đoạn cai trị tàn ác, dã man, vô nhân đạo của CSVN, những thủ đoạn bán nước cho Trung Cộng đã khiến cho toàn dân nổ lực tranh đấu “Giải Thể CSVN” chứ không trông mong gì cải tổ, sửa chữa chế độ thối nát hiện nay.

Vì thế CMBBĐ để Giải Thể CSVN là xu hướng tất yếu của thời đại hiện nay tại VN.

2.jpg

      Hoạt động của Hội Đồng LiênTôn tại Việt Nam.
http://quyenduocbiet.com/a642/khang-thu-cua-hoi-dong-lien-ton-viet-nam-ve-du-thao-4-luat-tin-nguong-ton-giao-2015
Nhưng nguyện vọng chính đáng của toàn dân VN là CMBBĐ hay còn gọi Cách Mạng không đổ máu phải được khởi đầu từ các xã hội dân sự. Toàn dân phải được sống và sinh hoạt trong một XHDS cởi mở, tự do, dân chủ thực sự.
Tùy theo tình hình biến động tại Trung Quốc (có thể TQ sẽ tan rả thành 5,7 quốc gia), chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Ấn Độ và Việt Nam chúng ta có thể lợi dụng thời cơ để nhanh chóng đứng lên Giải Thể chế độ sớm hơn kế hoạch dự liệu. Khi đã dẹp được nội thù là CSVN thì nạn ngoại xâm Trung Cộng sẽ dễ dàng hoá giải vì lúc đó một quốc gia Việt Nam hùng cường, có Đại Đoàn Kết thật sự sẽ làm cho ý đồ xâm lược của TC  nhanh chóng tan biến. Sau khi vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald J. Trump nhậm chức ngày 20 tháng Giêng 2017 những cam kết sẽ đáng sập Trung Cộng bằng kinh tế và áp lục quân sự đả được TT Trump thực hiện ngoạn mục.

3.jpg

Hình ảnh thủ đô Ai Cập với trên 1 triệu người xuống đường(khác với VN chỉ có vài trăm!!)
Tư tưởng BBĐ của TS Gene Sharp đưa ra rất phù hợp cho hoàn cảnh đất nước Việt Nam, ít nhất đả có 24 cuộc Cách Mạng Bất Bạo Động[vi] trên toàn thế giới từ sau 1989 đến nay đã thành công, ngoại trừ một trường  hợp thất bại duy nhất tại Thiên An Môn Trung Quốc. Những thành công vang dội của CMBBĐ đã vang dội khắp hành tinh và nhửng đảng Cộng Sản và các chính phủ độc tài khác rất run sợ trước làn sóng CMBBĐ. Rất tiếc là tại VN thời điểm 1989 khi cao trào Giải thể chủ nghĩa Cộng Sản của 15 quốc gia Đông Âu, khiến cho Liên Xô và 15 quốc gia chư hầu tan rả, chúng ta không phát động được cuộc CM nào vì cái gương trấn áp dã man tại Thiên An Môn đã làm cho nhiều ngưuời lo sợ một cuộc tẩm máu sẽ diển ra tương tự. Đồng thời công cuộc “Đổi Mới” do TBT/CSVN Nguỳễn Văn Linh phát động năm 1986 đã khiến cho nhiều người lầm tưởng CSVN đã sửa sai và sẽ cải tạo xã hội VN theo chiều hướng Dân Chủ. Đó là một dịp may bị bỏ lở, nhưng cũng chưa muộn vì ngày nay CSVN ngày càng tàn ác, những sai lầm trong cai trị, những tệ nạn xã hội tràn lan, những ý thức hệ Cộng Sản lỗi thời bị toàn dân VN chối bỏ càng bộc lộ những khuyết điểm trầm trọng của chế độ phi nhân, phi chính nghĩa phải bị diệt vong đào thải.
Thủ đoạn cai trị của CSVN ngày nay để đàn áp dân chúng ngày một tinh vi, gian trá và dã man hơn xưa vì hầu hết bọn cấp cao trong Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương đảng ra sức vơ vết tài sản quốc gia vào túi riêng. Tài sản cá nhân của một số tên đã lên hàng tỷ đô la và chúng đã khôn khéo tuồn tiền bạc, tài sản ra ngoại quốc vì chúng đã cảm thấy dân chúng ngày càng chán ghét và mong một cuộc đổi đời. Đó là những thuận lợi cho công cuộc đấu tranh đòi Dân Chủ, Tư Do trong nước, kèm theo nhiều xu hướng kết hợp, thống nhất lực lượng Hải Ngoại để mạnh dạn yễm trợ cho CMBBĐ tại Quốc Nội đã được phát động dù CSVN đang ra sức, tung tiền bạc nhằm phá các tổ chức Cộng Động và đảng phái tại Hải Ngoại, vì chúng rất lo sợ sự đoàn kết của toàn dân Việt Nam cùng một lòng lật đổ chế độ.
Tư tưởng và đường lối CMBBĐ của TS Gene Sharp hoàn toàn phù hợp với tính nhân đạo, phi bạo lực của dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm chiến tranh thảm khốc của thế kỷ trước (1945-1975) và 40 năm sống trong áp bức độc tài (1975-2015) toàn dân VN hiện nay đang mong mỏi một cuộc đổi đời, một cuộc Cách Mạng không đổ máu, không có chiến tranh tại Việt Nam.

Hoa Kỳ và hầu hết các quốc gia Dân Chủ trên toàn thế giới luôn ủng hộ các cuộc CMBBĐ chống các chế độ độc tài. Liên Hiệp Quốc cững đã từng ra mặt công khai ủng hộ các cuộc Cách Mạng BBĐ tại Tunisie, Lybia và nhiều nơi khác. Xu hướng toàn cầu về Dân Chủ, Nhân Quyền đang thắng thế trên toàn thế giới, những tiến bộ về Khoa Học và Internet đã kéo hành tinh chúng ta thành một “Thực Thể Sống Chung Hoà Bình” trong đó Quyền Con Người phải được tôn trọng.
Tư tưởng CMBBĐ của TS Gene Sharp đã được phổ biến rộng rải trên toàn thế giới qua hơn 30 ngôn ngữ trong đó có Việt Nam. Thành đạt CMBBĐ tuỳ thuộc vào sự quyết tâm của toàn dân Việt Nam và sự vận dụng đúng đắn tư tưởng CMBBĐ của các đoàn thể đang đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại quốc nội.

 

 Kết Luận:

 

 

1–Có một điều chắc chắn là các thế lực độc tài trên toàn thế giới thảy đều run sợ trước Tư Tưởng Bất Bạo Động của TS Gene Sharp đã kích động thành công các cuộc biểu tình dẹp bỏ chế độ độc tài. Những hoạt động của TS Gene Sharp hoàn toàn vì lý tưởng phục vụ cho Dân Chủ, Tự Do. Những hoài nghi về chủ trường Bất Bạo Động trước sự đàn áp dã man của các chế độ độc tài không đứng vững qua thành tích những thành công vang dội, nhanh chóng, ít tổn hao nhân mạng nhất  của các cuộc Cách Mang trên thế giới. Những hành vi bạo động, khủng bố sát hại hàng loạt như vụ 9/11 diển ra tại Hoa Kỳ đã bị toàn thế giới lên án.[vii]
2-Những thủ lĩnh các cuộc Cách Mạng BBĐ đã thành công trên 24 cuộc Cách Mạng khắp thế giới, họ đã gởi thư cảm tạ TS Gene Sharp chứng tỏ tư tưởng CMBBĐ đã thành công mỹ mản. CSVN dù có áp dụng các thủ đoạn tàn ác tiêu diệt các phong trào đấu tranh từ trong trứng nước, những nổ lực đánh phá và gây chia rẽ các đảng phái, tôn giáo trong nước lẫn hải ngoại bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, tàn ác và bằng những khoản tài chánh to lớn nhưng chúng phải khuất phục trước sự Đoàn Kết chống Độc Tài của toàn dân Việt Nam.
3-Những hành động tích cực của TT Hoa Kỳ Donald J. Trump kể từ khi nhiệm chức 20 tháng 1.2017 đã tạo nhiều biến động lớn trên toàn cầu, thế áp đặt bá quyền của Trung Cộng phải sụp đổ, kèm theo những tên Việt Gian Cộng Sản ban nước cầu vinh phải bị giải thể. Toàn dân Việt Nam sẽ dành lại quyền tự quyết để đưa Dân Tộc Việt Nam sang một trang sử mới Dân Chủ, Tự Do và Phú Cường.

Long Điền 1.2017 ngày mồng 3 Tết Đinh Dâu.

 

 

Advertisements
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s