Thơ – Lời Biển Dậy

Ngô Đức Diễm
Nưc cau mt, bin lng câm
Thuyn con gác mái nut thm git cay
Tình ngưi thong gió heo may
Tri cao cao ngt mây bay hng h
Màn đêm ph kín mng mơ
Con tim hóa đá vt v trăng sao

Lam Giang Hng Lĩnh nghn ngào
Núi sông hn ti máu đào Lc Long
Bin im cá chết thn lòng
Nưc mt Vũng Áng tuôn dòng ai hay?
Chén cơm ngm đng nut cay
Hn nhp ni chết tháng ngày ht hiu
Bàn tay che mt nhng chiu
Vén mây gi nng tin yêu tìm v
Vng nghe tiếng nưc hn quê
Ngn roi Phù Đng li th dy vang
m m tiếng sóng Bch Đng
Kình ngư khuy nưc chín tng cao xanh
Cung phong bin dy âm vang
Hn phách hoang thú tan tành ngàn khơi
Bin xanh châu ngc rng ngi
Dân Nam m hi Đt Tri reo vui
 

Advertisements
This entry was posted in Thơ Nhạc Đấu Tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s