Đọc lại bài báo của Hồ: “Mỹ không mừng xuân”

15781114_1141725149275072_3938292500765804537_n

Nguyễn Anh Tuấn (FB): Vài suy nghĩ sau khi đọc xong bài báo này:

1, Nếu một chiến thắng được đắp bởi vô vàn điều dối trá như thế này thì chiến thắng ấy có gì mà tự hào? Người ta hay nói về những thế hệ cha chú hăng hái tham gia chiến tranh giải phóng, xin hỏi bao nhiêu phần hăng hái đó được xây trên sự dối trá này, cũng như những thông tin kiểu ‘nhân dân rên xiết, đói khổ, ngóng trông đoàn quân giải phóng’?

2, Tuyên truyền và bưng bít thông tin là trụ cột của chế độ độc tài mà thiếu nó, thần tượng chính trị sẽ bị kéo sập, dối trá sẽ bị vạch mặt ngay.

3, Ai đặt nền móng cho lối tuyên truyền dối trá, kiểu cán bộ tuyên giáo ‘vừa biết nói xuôi, vừa biết nói ngược’ ở nước ta?

 

Advertisements
This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s