Tiếng Dân Việt # 2 – Hoàng Sa trong lòng Dân Tộc

p1.JPG

Kính mời đồng bào, đồng hương theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Dân Việt do Mạng Lưới Dân Tộc -Dân Chủ-Hành Động thực hiện hàng tuần.

Advertisements
This entry was posted in Chương Trình Phát Thanh. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tiếng Dân Việt # 2 – Hoàng Sa trong lòng Dân Tộc

  1. lachong47 says:

    Đề nghị quý ông phổ biến rộng về quốc nội.Cám ơn

    Like

  2. Xin gởi tiengdanviet
    Tiếng Dân Việt – Hoàng Sa trong lòng Dân Tộc

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s