Tâm Tư Người Vong Quốc

(Thân mến gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, trên toàn thế giới)

 co%20vang%2003.jpg

 

Mới hơn ba chục mùa xuân

Mà đau thương đến hai lần mất quê !

Ra đi không hẹn ngày về

Nỗi sầu ly cách tái tê tấc lòng …

Ai đem Bến Hải một dòng

Cắt làm hai để non sông lệ tràn !?

Năm Tư máu thịt lìa tan

Xót xa, tôi bỏ xóm làng, tuổi thơ ..

Nhìn quê chia cắt, tôi mơ

Tuốt gươm chính nghĩa, nối bờ Hiền Lương

Để dòng Bến Hải yêu thương

Không còn là mốc chiến trường Bắc – Nam

 

Hiền Lương chưa giải hờn oan

Sài Gòn giặc lại tham tàn cướp đi !

Bốn vùng ngút lửa âm ti

Để trang hùng sử sầu bi, bẽ bàng !

Bảy Lăm mất nốt miền Nam !

Vào tay giặc cộng dã man, bạo cuồng

Bỏ quê, tôi vượt đại dương

Giữa bao nhiêu nỗi đoạn trường đầy vơi …

 

Mới hơn ba chục tuổi đời

Mất quê hai lượt, rã rời hồn xuân

Mong đời xuất hiện chính nhân

Trung kiên, vì nước, vì dân, một lòng

Đem tài chuyển núi dời sông

Để đưa dân tộc thoát vòng đau thương

Đập tan lừa mị thiên đường

Việt Nam, dựng lại quê hương huy hoàng

Ngày mai, dưới bóng Cờ Vàng

Sạch hờn vong quốc, về làng, thăm quê …

 

Ngô Minh Hằng

 

Advertisements
This entry was posted in Thơ Nhạc Đấu Tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s