Mùa Xuân nhớ Mẹ không còn…!

Mchcon mi Xuân v
Đê
m mong, ngày đợi… bn bqunh hiu
Thương con, càng thương bao nhiêu
Đón Xuân càng đón càng nhi
u đắng cay!Thương con tù ngc, đọa đày
Ra tù con tr
ng bàn tay phong trn
Đầu Xuân trăm m
i phân vân
Cu
i Xuân chng cht bao ln ut căm!
 
Con đi quên tháng quên năm
Con đi kh
i nước Vit Nam ti tù
M
nhìn bin rng âm u
Mây giăng b
n no mt mù trùng dương!
 
Con ththoát kiếp cùng đường
Mùa Xuân M
li đon trường chcon
Bao nhiêu năm đợi héo hon
B
y nhiêu tui Mhao mòn tng Xuân!
 
Ngày đi lMmưa tuôn
M
ẹ đi… vĩnh bit ci ngun tsinh
M
ẹ đi cùng my hi kinh
M
ẹ đi ôm trn dáng hình con thương!
 
Huyt sâu chia ct âm dương
Con đi t
ng dm đon trường cách chia
Ngày mai khi con tr
v
Nén nhang con đốt, câu thcòn nguyên!
Lê Khc Anh Hào
Advertisements
This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s